Home » Taboola Ads

TagTaboola Ads

taboola ads

Τι παίζει με το Taboola

Στο επεισόδιο 30 η φάση είναι Taboola Ads. Συζητάμε για το ιδιαίτερο Ad Channel, τις δυνατότητες του και τις ιδιοτροπίες του. Ποια τα θετικά του για να το χρησιμοποιήσεις κάποιος στο digital strategy του; Η Taboola είναι μια ιδιωτική διαφημιστική...